Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΟ Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 217 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.14 του Ν.3731/2008, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 11 και του άρθρου 37 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, τους προέδρους και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, τους φορείς και τους δημότες του Δήμου, στην ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 11:00’ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42) , με μοναδικό θέμα:

«Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής»


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου