Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

2η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας που θα γίνει την 22η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. «Λήψη απόφασης για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τα έτη 2017 και 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨».

2. «Λήψη απόφασης για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το έτος 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨».

3. «Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη άσκησης έφεσης σε δικαστική απόφαση που αφορά αγωγή της κας Φιλιοπούλου Δέσποινας κατά του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨»

4. «Λήψη απόφασης για ψήφιση-διάθεση πίστωσης για πληρωμή μισθωμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας».

5. «Λήψη απόφασης για εγγραφή-διαγραφή βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου